Kişilik Testleri Nelerdir?

Kişilik Testleri Nelerdir?

Kişilik testleri, bir kişinin kişilik özelliklerini belirlemek için kullanılan araçlardır. Bu testler, psikolojik değerlendirme ve danışmanlık alanlarında sıkça kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan kişilik testi arasında şunlar vardır:
 

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI): Kişilik bozuklukları, klinik psikoloji, psikiyatri ve hukuk gibi birçok alanda kullanılan en yaygın kişilik testidir. True-False soruları şeklinde uygulanır ve kişiliği çeşitli boyutlar ve özellikler açısından değerlendirir.
   
 • Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesi (MBTI): Kişilik özelliklerini belirlemek için en sık kullanılan testlerden biridir. 16 farklı kişilik tipini belirler ve bu tipler, kişilik özellikleri ve tercihleri açısından farklılık gösterir.
   
 • NEO Kişilik Envanteri: Beş faktör kişilik modelini kullanarak, açıklık, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal denge olmak üzere beş temel kişilik özelliğini ölçer.
   
 • Rorschach Testi: Bu test, bir kişinin zihin yapısını ve kişilik özelliklerini belirlemek için kullanılan bir projektif testtir. Kişiye, mürekkep lekesi şeklinde çizilmiş soyut resimler gösterilir ve kişinin verdiği yanıtlar, kişilik özellikleri ve zihin yapısı hakkında bilgi verir.
   
 • Thematic Apperception Testi (TAT): Bu test, bir kişinin kişilik özelliklerini belirlemek için kullanılan bir diğer projektif testtir. Kişiye, resimler gösterilir ve kişinin bu resimlere karşı hissettikleri ve verdiği tepkiler, kişilik özellikleri ve iç dünyası hakkında bilgi verir.

Bu testlerden her biri, kişiliğin farklı boyutlarını ve özelliklerini ölçer ve farklı amaçlar için kullanılır. Ancak, her bir testin de kendi sınırlamaları ve eleştirileri vardır ve kişilik özelliklerini değerlendirmek için tek bir testin yeterli olmadığı düşünülmektedir. 

05528203128
Whatsapp