Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesinin, kullanıcısının bu web sitesini kullanırken bu gizlilik politikasını veya yasaları ihlal ettiğini tespit ederse veya yetkili merciler tarafından tespit veya soruşturma talep edilirse, kullanıcıya ilişkin bilgileri ilgili mercilere bildirme hakkı vardır ve bu gibi benzer durumlarda bu site, gizlilik ilkelerinde öngörülen diğer önlemleri de alabilir.

Bu web sitesi, kullanıcılarının kişisel bilgilerini işbu gizlilik ilkelerinde belirtilen esas ve kapsam dışında hiçbir şekilde kullanmayacaktır.

Bu web sitesinin, resmi kurumların talebi üzerine gizli bilgileri kamu güvenliğinden sorumlu resmi kurumlarla paylaşma hakkı her zaman saklıdır. 

Bu web sitesi, sistemle ilgili sorunları tespit etmek ve bu web sitesinde doğabilecek sorunları anında çözmek için gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit eder ve kullanır. IP adresleri, kullanıcıları genel olarak tanımlamak ve demografik bilgiler toplamak için de kullanılabilir. Bu site içinde, diğer sitelere bağlantılar sağlanabilir ve yönlendirilebilir. Ancak bu web sitesi, bağlantılar yoluyla erişilen web sitelerinin gizlilik uygulamalarından ve içeriklerinden sorumlu değildir.

 Bu web sitesinde, kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını veya değiştirilmesini önlemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri bulunmaktadır.

 

Kişisel Veriler

Bu web sitesinde kullanıcıların kişisel bilgilerine site dışında sadece kullanıcılar erişebilir ve bu veriler sadece kullanıcılar tarafından güncellenebilir. Ancak bu web sitesi, yalnızca kullanıcıların talebi üzerine kişisel verileri güncelleyebilir.

Bu web sitesinden toplanan veriler şirket satışı, birleşmesi ya da yeniden yapılanması sonucunda kurumsal yapının değişmesi durumunda aktarılabilir.

Bu web sitesi, bu gizlilik ilkelerinde bu web sitesinde yayınlamak suretiyle değişiklik yapabilir. Bu web sitesindeki gizlilik politikası koşullarında yapılan değişiklikler, bu web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Kişisel verilerin işlenmesi, verilerin kısmen veya tamamen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmasıyla otomatik olmayacak şekilde edinilmesi, kaydedilmesi, saklanması, tadil edilmesi, yeniden düzenlenmesi, aktarılması, açıklanması, sınıflandırılması, kullanılabilir duruma getirilmesi ve kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen bütün işlemlerdir.

Bu web sitesi, kullanıcılarına siteyi kullanırken, daha iyi bir hizmet sunabilmek, ürün ve hizmetlerini daha iyeye taşımak, site için daha kolay kullanım sağlamak ve kullanıcıların özel tercih ve ilgi duyduğu alanlara yönelik çalışmalar yapmak için bazı kişisel verileri (isim, soyisim, yaş, cinsiyet, medeni durum, e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) kullanıcılarından talep eder ve bu amaç ile kişisel verileri toplar, işler ve kullanır. Bu web sitesi, daha iyi hizmet sağlamak ve sunulan hizmetlerini geliştirmek için üçüncü kişilerle işbirliği kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Kullanıcılar, kişisel verilerin bu web sitesi tarafından bu şartlar ile işlenmesini, kullanılmasını ve saklanmasını kabul etmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kullanıcıların:

a) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini bilme;

b) kişisel verilerinin hakkında bilgi talep etme (işlenmişse);

c) kişisel verilerinin işlenmesindeki amacı ve verilerinin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını anlama;

d) yurt içinde ya da yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

e) kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini talep etme,

f) kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalkması durumunda kişisel verilerinin silinmesini talep etme,

g) kişisel verilerin korunması kanunu’nun 7. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen düzeltme, silme işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmesini talep etme,

h) işlenen verilerinin sadece otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesiyle aleyhlerine sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kişisel verilerinin kanuna aykırı bir biçimde işlenmesi nedeniyle zarara uğramaları durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkı vardır.

 

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, engellenmesi, silinmesi için talepleriniz ve verilerin korunması ile ilgili herhangi bir sorunuz hakkında doğrudan web sitesi yönetimi ile iletişime geçiniz.

 

Çerezler

Başka web siteleri üzerinde web sitesine gelen trafiği artırmak için çerezler (tanımlama dosyaları) kullanıyoruz. Kullanılan tanımlama bilgilerinin çoğu kullanıcıların oturumlarını kapattıklarında bilgisayarlarının ana belleğinden silinir. Diğer kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerinin kaydedilmesi, web sitesini yeniden ziyaret ettiklerinde kolayca tanımlanmaları ve yönelimlerinin izlenmesi de dahil, servislerimizin genel kalitesini iyileştirmek ve arttırmak amacıyla kullanılırlar. Anlaşmalı olduğumuz kampanya ortakları, bu çerezleri kullanarak kullanıcıların verilerini toplayamaz, kullanamaz ve dağıtamazlar. Bu çerezler tarafımızca geliştirilmekte ve çeşitli kontroller altında uygulamaya alınmaktadır. Bu kontroller kapsamında çerezler virüs veya kullanıcıların bilgisayarlarına zarar verebilecek bilgi ve veriler içermez. Ancak, kötü niyetli kullanıcılar tarafından sağlanan yazılımlar, engellenmeyen veriler veya kullanıcıların kendi hataları nedeniyle bilgisayarlarında bulunan virüs ya da truva atı gibi programlardan hiçbir şekilde sorumlu değiliz. Kullanıcılar eğer isterlerse tarayıcı ayarlarını çerez dosyalarının gönderilmemesi ya da çerez dosyaları gönderildiğinde uyarı alacak şekilde değiştirebilirler.

Platform ile ilişkisi kesilen uzmanlar, hali hazırdaki danışanları ile terapi süreçleri tamamlanana dek ana sayfada görünmeseler bile hizmet vermeyi kabul ederler.

Bu web sitesine erişen tüm kullanıcılar, bu Gizlilik Politikasının hükümlerini kabul etmiş olur.

Soru ve isteklerinizi info@onlineterapimerkezi.com mail adresinden bizlere bildirebilirsiniz.

 

05528203128
Whatsapp