Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Bilgilendirme

Bu sitenin, kullanıcısının siteyi kullanırken bu gizlilik politikasını veya yasaları ihlal ettiğini tespit ederse veya yetkili merciler tarafından tespit veya soruşturma talep edilirse, kullanıcıya ilişkin bilgileri ilgili mercilere bildirme hakkı vardır ve bu gibi benzer durumlarda site, gizlilik ilkelerinde öngörülen diğer önlemleri de alabilir.

Bu sitenin, kullanıcılarının kişisel bilgilerini işbu gizlilik ilkelerinde belirtilen esas ve kapsam dışında hiçbir şekilde kullanmayacaktır.

Bu sitenin, resmi kurumların talebi üzerine gizli bilgileri kamu güvenliğinden sorumlu resmi kurumlarla paylaşma hakkı her zaman saklıdır. 

Bu site, sistemle ilgili sorunları tespit etmek ve bu web sitesinde doğabilecek sorunları anında çözmek için gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit eder ve kullanır. IP adresleri, kullanıcıları genel olarak tanımlamak ve demografik bilgiler toplamak için de kullanılabilir. Bu site içinde, diğer sitelere bağlantılar sağlanabilir ve yönlendirilebilir. Ancak bu web sitesi, bağlantılar yoluyla erişilen web sitelerinin gizlilik uygulamalarından ve içeriklerinden sorumlu değildir.

 Bu web sitesinde, kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını veya değiştirilmesini önlemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri bulunmaktadır.

 

Kişisel Veriler

Bu sitede kullanıcıların kişisel bilgilerine site dışında sadece kullanıcılar erişebilir ve bu veriler sadece kullanıcılar tarafından güncellenebilir. Ancak bu web sitesi, yalnızca kullanıcıların talebi üzerine kişisel verileri güncelleyebilir.

Bu sitede toplanan veriler şirket satışı, birleşmesi ya da yeniden yapılanması sonucunda kurumsal yapının değişmesi durumunda aktarılabilir.

Bu site, bu gizlilik ilkelerinde bu web sitesinde yayınlamak suretiyle değişiklik yapabilir. Bu web sitesindeki gizlilik politikası koşullarında yapılan değişiklikler, bu web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Kişisel verilerin işlenmesi, verilerin kısmen veya tamamen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmasıyla otomatik olmayacak şekilde edinilmesi, kaydedilmesi, saklanması, tadil edilmesi, yeniden düzenlenmesi, aktarılması, açıklanması, sınıflandırılması, kullanılabilir duruma getirilmesi ve kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen bütün işlemlerdir.

Bu site, kullanıcılarına siteyi kullanırken, daha iyi bir hizmet sunabilmek, ürün ve hizmetlerini daha iyeye taşımak, site için daha kolay kullanım sağlamak ve kullanıcıların özel tercih ve ilgi duyduğu alanlara yönelik çalışmalar yapmak için bazı kişisel verileri (isim, soyisim, yaş, cinsiyet, medeni durum, e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) kullanıcılarından talep eder ve bu amaç ile kişisel verileri toplar, işler ve kullanır. Bu web sitesi, daha iyi hizmet sağlamak ve sunulan hizmetlerini geliştirmek için üçüncü kişilerle işbirliği kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Kullanıcılar, kişisel verilerin bu web sitesi tarafından bu şartlar ile işlenmesini, kullanılmasını ve saklanmasını kabul etmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kullanıcıların:

a) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini bilme;

b) kişisel verilerinin hakkında bilgi talep etme (işlenmişse);

c) kişisel verilerinin işlenmesindeki amacı ve verilerinin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını anlama;

d) yurt içinde ya da yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

e) kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini talep etme,

f) kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalkması durumunda kişisel verilerinin silinmesini talep etme,

g) kişisel verilerin korunması kanunu’nun 7. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen düzeltme, silme işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmesini talep etme,

h) işlenen verilerinin sadece otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesiyle aleyhlerine sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kişisel verilerinin kanuna aykırı bir biçimde işlenmesi nedeniyle zarara uğramaları durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkı vardır.

 

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, engellenmesi, silinmesi için talepleriniz ve verilerin korunması ile ilgili herhangi bir sorunuz hakkında doğrudan web sitesi yönetimi ile iletişime geçiniz.

 

Çerezler

Başka web siteleri üzerinde web sitesine gelen trafiği artırmak için çerezler (tanımlama dosyaları) kullanıyoruz. Kullanılan tanımlama bilgilerinin çoğu kullanıcıların oturumlarını kapattıklarında bilgisayarlarının ana belleğinden silinir. Diğer kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerinin kaydedilmesi, web sitesini yeniden ziyaret ettiklerinde kolayca tanımlanmaları ve yönelimlerinin izlenmesi de dahil, servislerimizin genel kalitesini iyileştirmek ve arttırmak amacıyla kullanılırlar. Anlaşmalı olduğumuz kampanya ortakları, bu çerezleri kullanarak kullanıcıların verilerini toplayamaz, kullanamaz ve dağıtamazlar. Bu çerezler tarafımızca geliştirilmekte ve çeşitli kontroller altında uygulamaya alınmaktadır. Bu kontroller kapsamında çerezler virüs veya kullanıcıların bilgisayarlarına zarar verebilecek bilgi ve veriler içermez. Ancak, kötü niyetli kullanıcılar tarafından sağlanan yazılımlar, engellenmeyen veriler veya kullanıcıların kendi hataları nedeniyle bilgisayarlarında bulunan virüs ya da truva atı gibi programlardan hiçbir şekilde sorumlu değiliz. Kullanıcılar eğer isterlerse tarayıcı ayarlarını çerez dosyalarının gönderilmemesi ya da çerez dosyaları gönderildiğinde uyarı alacak şekilde değiştirebilirler.

Platform ile ilişkisi kesilen uzmanlar, hali hazırdaki danışanları ile terapi süreçleri tamamlanana dek ana sayfada görünmeseler bile hizmet vermeyi kabul ederler.

Bu web sitesine erişen tüm kullanıcılar, bu Gizlilik Politikasının hükümlerini kabul etmiş olur.

Soru ve isteklerinizi info@onlineterapimerkezi.com mail adresinden bizlere bildirebilirsiniz.


 

KVKK Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Danışanlarımız; Online Terapi Merkezi olarak 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ve ilgili düzenlemeler gereği (“KVKK Düzenlemeleri”) kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak nitelendirilmekte ve Veri Sorumlusu sıfatıyla Online Terapi Merkezi tarafından aşağıda açıklandığı kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 1-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, İşlenen Kişisel Verileriniz Tarafınıza ait kişisel bilgiler, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlüğümüz, fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler gibi yöntemler ile Sizinle iletişime geçilen veya ileride iletişime geçebilecek sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik kanallar yoluyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta ve Kanunun belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla saklanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 2-Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler ve Rıza Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse, yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, web sitemizde yer alan kişisel verileriniz ile ilgili izin alanında veya üyelik sayfasında web sitesinde izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması suretiyle izin verebileceksiniz. Bu kapsamda, Online Terapi Merkezi tarafından sizlere yönelik sağlanacak ürün ve hizmet avantajlarından yaralanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak Online Terapi Merkezi ile paylaştığınız kişisel verilerinizin, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına dair de izniniz talep edilmektedir. İzinlerinizi geri almak için her zaman izin verdiğiniz yöntemlerle Online Terapi Merkezine başvurabilirsiniz. 3-Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı Online Terapi Merkezi tarafından işlenen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, alt yüklenicilere, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar gibi tüzel kişilere ve işbirliği içerisinde olan üçüncü tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin teminen ve/veya elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi: Adı, Soyadı İletişim Verisi: Eposta, Telefonu, Adresi Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf Diğer: Erişim tarih ve saati, Cihaz kimliği, İşletim sistemi, Tarayıcı tipi ve IP adresi Online Terapi Merkezi olarak kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabiliriz. 4-Kanun Kapsamındaki Haklarınız Kişisel veri sahipleri olarak şirketin aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap açılışı sırasında bildirdiğiniz ve Online Terapi Merkezi sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle aşağıdaki bildirilen elektronik posta adresine iletebilirsiniz. Şirketimize ileteceğiniz başvurularınızın Türkçe olması esas olup, ilgili başvurularınızda ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ile talep konunuzu bulunması zorunlu olup, talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin de başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuz yazılı ise imza atmanız da yasal bir zorunluluktur. Online Terapi Merkezin talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Online Terapi Merkezi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Saygılarımızla,

Elektronik posta yoluyla başvurularda: basvuru@onlineterapimerkezi.com

 

05528203128
Whatsapp