Bilgilendirilmiş Onam Formu

Online Terapi için Bilgilendirilmiş Onam Formu

Değerli Danışanlar;
 

Aşağıda sizin ve online terapi için tercih ettiğiniz uzmanların hak ve sorumluluklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Lütfen tüm maddeleri dikkatlice okuyunuz. Bu bilgiler, sunduğumuz online terapi hizmetimizin daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesini amaçlamaktadır.
 

 1. Online terapi hizmeti, yüz yüze görüşmelerin uygun olmadığı ya da tercih edilmediği durumlarda internet üzerinden çevrimiçi şekilde gerçekleşmektedir. Etkisi bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış bir uygulama olan online terapi, ülkemizde aktif olarak uygulanmakta ve uzun yıllardır dünya çapında da tercih edilmektedir.
   
 2. Seans süreleri ortalama 50 dakika olup her uzman için değişebilmektedir. Her bir görüşme için ayrı ücretlendirme yapılmaktadır.
   
 3. Görüşmenin verimliliği ve başarısı için terapist ve danışan arasındaki kurulan işbirliği ve iletişim çok önemlidir.
   
 4. Görüşme esnasında konuşulanlar terapistiniz ile sizin aranızda kalacaktır. Fakat intihar riski, kendine zarar verme ya da başka kişilere karşı saldırgan düşünceler ve planlar, istismar durumu, ölümcül ve bulaşıcı bir hastalığa sahip olma durumu ve hastalığın bulaşabileceği kişilerden saklanması gibi durumlar söz konusu olduğunda bu ilgili bilgiler sizlerin onayı olmadan meslek etiği ilkelerine ve hukuka uygun olarak bir yükümlülük olması halinde yalnızca ilgili yetkili makamlar ve mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
   
 5. Terapist elinde olmayan sebeplerden dolayı seansa gecikebilir, böyle bir durum yaşandığında seans sürenizi 50 dakikaya tamamlayacak şekilde uzatacaktır. Seansa siz geciktiğinizde, terapist seansa süre eklemez ve görüşmeniz normal süresinde sona erer.
   
 6. Seansa katılamayacaksanız, görüşme saatinizden en az 24 saat önce bildirerek görüşmenizi ücretsiz olarak iptal etme hakkınız vardır. Ancak 24 saat önceden iptal edilmeyen görüşmeler için ödeme yapmanız gerekir.
   
 7. Görüşme sırasında rahatsız edilmeyeceğinizden, bulunduğunuz odanın kapısının kapalı olduğundan, görüşmenin bölünmeyeceğinden emin olunuz ve kendiniz için güvenli bir ortam oluşturunuz. Bu koşulları sağlamak sizlerin sorumluluğundadır.
   
 8. Görüşme öncesinde alkol, uyuşturucu madde ve ilaç kullanmayınız.
   
 9. Terapistiniz ile görüşmenizden önce veya görüşme esnasında, acil durumlar için adres ve iletişim bilgilerinizi vermeniz istenebilir.
   
 10. Seans sırasında halka açık yerlerde (internet kafelerdeki bilgisayarlar, iş yerlerindeki bilgisayarlar vb.) kullanılan bilgisayarlar tercih edilmemelidir. Kullandığınız bilgisayar istenmeyen durumlar ile karşılaşmamak adına kişisel bir bilgisayar olmalıdır.
   
 11. Yapacağınız görüşmelerde güvenlik önlemli özel ve sizlere ait kişisel bir bilgisayar kullanmayı tercih edin. Kullandığınız bilgisayarın virüs koruması ve güvenlik duvarı ayarları gibi güvenlik önlemlerine sahip olması da sizler için önem taşımaktadır.
   
 12. Gerekir ise sizlere doldurmanız için birtakım ölçek ve formlar gönderilebilir.
   
 13. Seanslardan beklenen verimin alınmaması halinde, danışanın ilgi, çıkar ve ihtiyaçları ön planda tutularak farklı bir terapiste, kuruma ya da danışanın durumunun değerlendirilmesi suretiyle bir Psikiyatriste yönlendirmede bulunulabilir.
   
 14. Terapilere devam etmek istemediğinizde, dilediğiniz zaman sonlandırma talebinde bulunabilirsiniz. Terapistiniz ile görüştüğünüz bir seans ardından sonlandırmak uygun olacaktır. Bu koşul sizi olası kötü durumlardan koruyabilmek ve riskler hakkında bilgilendirebilmek için vardır.
   
 15. Yapılan seansın dijital ortamda kaydedilmeyeceğine, danışanın mahremiyetinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunacağını taahhüt eden bilgilendirilmiş onam formunu kabul etmeniz ile birlikte sizler de aynı şekilde terapistin mahremiyetini koruyacağınızı taahhüt eden bilgilendirilmiş onam formunu kabul etmiş ve taahhüt etmiş olursunuz.
   
 16. Bilgilendirilmiş onam formunu onaylamanız halinde, siz ve sizin dışınızda başka kimse tarafından seansların hiçbir şekilde kayıt altına alınmayacağını, sizin dışınızdaki kimsenin görüşmeleri dinlemeyeceğini ve tüm kişisel verileri korumayı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapmasında kabul ve taahhüt etmektesiniz.
   
 17. Online terapiye katılım, yukarıdaki hüküm ve koşulların kabul edilmesi, görüşmelerin herhangi bir bölümünün kayıt edilmesine ve önceden izin alınmadan başka kişilerin görüşmeyi dinlemesine (telefon, vb. cihaz ve araç ile) izin verilmemesi olarak anlaşılacaktır. (Bu durumların yapılmaması, tamamiyle yasak olduğu belirtilmektedir.)
   
 18. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tanımlanan, kullanımı ve paylaşımı ilgili süreç kapsamında işleme amaçları ile sınırlı olan kişisel verilerimin (özel nitelikli kişisel veriler dahil) işlenmesi konusunda bilgilendirildiğimi, gereken süre boyunca saklanması ve korunması hususlarında gerekli açıklamanın yapıldığını, belirtilen konularda herhangi bir baskı veya tehdit altında olmadan hür iradem ile rızamın olduğunu; işbu açıklama ve aydınlatma beyanını tamamiyle okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

   

Online terapi hizmeti almayı kabul ediyorum.

Yukarıda yer alan bilgilendirilmiş onam formunu okudum, anladım ve kabul ediyorum.

(18 yaşından küçüklerin ebeveynleri tarafından onaylanması gerekmektedir.)

 

05528203128
Whatsapp